TPHCM: Phê bình Giám đốc, 2 Phó Giám đốc Sở GDĐT

Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Lê Hồng Sơn là 1 trong 3 lãnh đạo Sở bị phê bình. Ảnh: Minh Quân
Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Lê Hồng Sơn là 1 trong 3 lãnh đạo Sở bị phê bình. Ảnh: Minh Quân
Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Lê Hồng Sơn là 1 trong 3 lãnh đạo Sở bị phê bình. Ảnh: Minh Quân
Lên top