Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

TPHCM: Nhích từng chút một đến trường ngày khai giảng

Kẹt xe ngày đầu tựu trường - Ảnh : Ngọc Tiến.
Kẹt xe ngày đầu tựu trường - Ảnh : Ngọc Tiến.