TPHCM miễn học phí cho tất cả học sinh

Học sinh TPHCM sẽ được miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh TPHCM sẽ được miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh TPHCM sẽ được miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top