TPHCM: Lịch đi học trở lại từ 4.1 thay đổi như thế nào theo cấp độ dịch?

Học sinh TPHCM từ khối 7 đến 12 sẽ đi học trở lại từ ngày 4.1. Ảnh: Ngọc Lê
Học sinh TPHCM từ khối 7 đến 12 sẽ đi học trở lại từ ngày 4.1. Ảnh: Ngọc Lê
Học sinh TPHCM từ khối 7 đến 12 sẽ đi học trở lại từ ngày 4.1. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top