TPHCM lấy ý kiến việc đeo khẩu trang khi học sinh trở lại học tập

Học sinh nhiều tỉnh thành được kiểm tra thân nhiệt và khuyến cáo đeo khẩu trang khi đến trường. Ảnh: Đình Trọng
Học sinh nhiều tỉnh thành được kiểm tra thân nhiệt và khuyến cáo đeo khẩu trang khi đến trường. Ảnh: Đình Trọng
Học sinh nhiều tỉnh thành được kiểm tra thân nhiệt và khuyến cáo đeo khẩu trang khi đến trường. Ảnh: Đình Trọng
Lên top