TPHCM: Không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường phòng COVID-19

Cơ sở giáo dục kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Anh Nhàn.
Cơ sở giáo dục kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Anh Nhàn.
Cơ sở giáo dục kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Anh Nhàn.
Lên top