TPHCM khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ học sinh lớp 9 và lớp 11

Học sinh thực hiện bài khảo sát trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại di động. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh thực hiện bài khảo sát trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại di động. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh thực hiện bài khảo sát trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại di động. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top