TPHCM hướng dẫn cấp THCS, THPT đi học trực tiếp, tổ chức kiểm tra học kỳ I

Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tại TPHCM sẽ đi học trực tiếp từ ngày 13.12. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tại TPHCM sẽ đi học trực tiếp từ ngày 13.12. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tại TPHCM sẽ đi học trực tiếp từ ngày 13.12. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top