TPHCM họp bàn về phương án đi học trở lại từ tháng 12

Học sinh xã đảo Thạnh An (Cần Giờ) đang được học trực tiếp. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh xã đảo Thạnh An (Cần Giờ) đang được học trực tiếp. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh xã đảo Thạnh An (Cần Giờ) đang được học trực tiếp. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top