TPHCM: Học sinh lớp 1,2 kiểm tra trực tiếp tại trường

Học sinh lớp 1, 2 tại TPHCM sẽ kiểm tra học kỳ trực tiếp tại lớp khi đi học trở lại. Ảnh: Ngọc Lê
Học sinh lớp 1, 2 tại TPHCM sẽ kiểm tra học kỳ trực tiếp tại lớp khi đi học trở lại. Ảnh: Ngọc Lê
Học sinh lớp 1, 2 tại TPHCM sẽ kiểm tra học kỳ trực tiếp tại lớp khi đi học trở lại. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top