TPHCM gây tranh cãi khi yêu cầu giáo dục việc "xả thân” bắt cướp của hiệp sĩ dưới cờ

Việc xả thân bắt cướp của các hiệp sĩ rất đáng được tuyên dương, tuy nhiên khi lấy vụ việc này để giáo dục tinh thần dũng cảm cho học sinh đòi hỏi giáo viên phải thật khéo léo, có định hướng rõ ràng.
Việc xả thân bắt cướp của các hiệp sĩ rất đáng được tuyên dương, tuy nhiên khi lấy vụ việc này để giáo dục tinh thần dũng cảm cho học sinh đòi hỏi giáo viên phải thật khéo léo, có định hướng rõ ràng.
Việc xả thân bắt cướp của các hiệp sĩ rất đáng được tuyên dương, tuy nhiên khi lấy vụ việc này để giáo dục tinh thần dũng cảm cho học sinh đòi hỏi giáo viên phải thật khéo léo, có định hướng rõ ràng.
Lên top