TPHCM: Diễn văn khai giảng phải ngắn gọn, không được báo cáo thành tích

Lễ khai giảng được tổ chức gọn nhẹ, nhưng vẫn là một ấn tượng đẹp trong đời học sinh.
Lễ khai giảng được tổ chức gọn nhẹ, nhưng vẫn là một ấn tượng đẹp trong đời học sinh.
Lễ khai giảng được tổ chức gọn nhẹ, nhưng vẫn là một ấn tượng đẹp trong đời học sinh.
Lên top