TPHCM: Đề xuất mở cửa trường học, cho học sinh được đến trường

TPHCM đề xuất mở cửa trường học ở vùng an toàn. Ảnh: Ngọc Lê
TPHCM đề xuất mở cửa trường học ở vùng an toàn. Ảnh: Ngọc Lê
TPHCM đề xuất mở cửa trường học ở vùng an toàn. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top