TPHCM chốt phương án tuyển sinh lớp 10

TPHCM quyết định sẽ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Ảnh: Huyên Nguyễn
TPHCM quyết định sẽ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Ảnh: Huyên Nguyễn
TPHCM quyết định sẽ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top