TPHCM cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 10.5

Học sinh TPHCM dừng đến trường từ 10.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh TPHCM dừng đến trường từ 10.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh TPHCM dừng đến trường từ 10.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top