TPHCM: Các khoản thu thỏa thuận đầu năm học không vượt quá khung quy định

Sở GDĐT TPHCM yêu cầu thống nhất các khoản thu với phụ huynh. Ảnh: Anh Nhàn
Sở GDĐT TPHCM yêu cầu thống nhất các khoản thu với phụ huynh. Ảnh: Anh Nhàn
Sở GDĐT TPHCM yêu cầu thống nhất các khoản thu với phụ huynh. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top