TPHCM ấn định ngày bắt đầu năm học mới 2021-2022

Học sinh TPHCM bắt đầu năm học mới từ 1.9. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh TPHCM bắt đầu năm học mới từ 1.9. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh TPHCM bắt đầu năm học mới từ 1.9. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top