Tốp 10 tổ hợp xét tuyển C00 (Văn, Sử, Địa) có điểm từ 28

Lên top