Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học VN: Cần miễn nhiệm chức danh với giáo sư “đạo văn”

PGS -TS Phạm Văn Tình - Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.
PGS -TS Phạm Văn Tình - Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.
PGS -TS Phạm Văn Tình - Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM