Tổng kết chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 “Giữ trọn ước mơ”

Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 với chủ đề “Giữ trọn Ước mơ”. Ảnh Honda Việt Nam
Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 với chủ đề “Giữ trọn Ước mơ”. Ảnh Honda Việt Nam
Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 với chủ đề “Giữ trọn Ước mơ”. Ảnh Honda Việt Nam
Lên top