Tổng chủ biên sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 lên tiếng sau nhiều tranh cãi

GS TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên SGK Tiếng Việt lớp 1 của Bộ sách Cánh Diều
GS TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên SGK Tiếng Việt lớp 1 của Bộ sách Cánh Diều
GS TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên SGK Tiếng Việt lớp 1 của Bộ sách Cánh Diều
Lên top