Toàn cảnh điểm chuẩn năm 2018: Trường top trên giảm mạnh, trường top dưới "ngóng" thí sinh

Điểm chuẩn năm 2018 giảm mạnh so với năm 2017. Ảnh: Hải Nguyễn.
Điểm chuẩn năm 2018 giảm mạnh so với năm 2017. Ảnh: Hải Nguyễn.
Điểm chuẩn năm 2018 giảm mạnh so với năm 2017. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top