Toàn bộ học sinh Bắc Ninh tiếp tục nghỉ học từ ngày 10.5

Toàn bộ học sinh Bắc Ninh tiếp tục nghỉ học từ ngày 10.5. Ảnh: Hà Phương
Toàn bộ học sinh Bắc Ninh tiếp tục nghỉ học từ ngày 10.5. Ảnh: Hà Phương
Toàn bộ học sinh Bắc Ninh tiếp tục nghỉ học từ ngày 10.5. Ảnh: Hà Phương
Lên top