Toạ đàm trực tuyến: “Xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa-thuận lợi và thách thức"

Các khách mời tham dự Toạ đàm: “Xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa-thuận lợi và thách thức". Ảnh: Sơn Tùng
Các khách mời tham dự Toạ đàm: “Xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa-thuận lợi và thách thức". Ảnh: Sơn Tùng
Các khách mời tham dự Toạ đàm: “Xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa-thuận lợi và thách thức". Ảnh: Sơn Tùng
Lên top