Tọa đàm: “Những điểm ưu việt của bộ SGK lớp 2, lớp 6 xã hội hóa đầu tiên"

Sau 1 học kỳ triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới đã thu được nhiều kết quả khả quan từ khả năng tiếp thu của học sinh.
Sau 1 học kỳ triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới đã thu được nhiều kết quả khả quan từ khả năng tiếp thu của học sinh.
Sau 1 học kỳ triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới đã thu được nhiều kết quả khả quan từ khả năng tiếp thu của học sinh.
Lên top