Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 là quyết định dũng cảm

Giáo sư Raymond Gordon – Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đánh giá về nỗ lực tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Việt Nam.
Giáo sư Raymond Gordon – Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đánh giá về nỗ lực tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Việt Nam.
Giáo sư Raymond Gordon – Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đánh giá về nỗ lực tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Việt Nam.
Lên top