Tình hình sức khỏe của 1.900 lưu học sinh Việt Nam tại Daegu

Hiện Hàn Quốc đã lùi lịch khai giảng kỳ học mới sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại nước này. Ảnh: EPA
Hiện Hàn Quốc đã lùi lịch khai giảng kỳ học mới sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại nước này. Ảnh: EPA
Hiện Hàn Quốc đã lùi lịch khai giảng kỳ học mới sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại nước này. Ảnh: EPA
Lên top