Tin tức giáo dục 24h: Sáp nhập trường vì học sinh hay vì doanh nghiệp?