Tin tức giáo dục 24h: Khoảng 40.000 học sinh lớp 9 tại Hà Nội phải “chuyển hướng”