Tin bão mới nhất: Bão số 3 Makkhala giật cấp 10, không có dấu hiện mạnh lên

Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top