Tiêu chuẩn mới nhất về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học

Giáo viên tiểu học cần đáp ứng các yêu cầu mới về trình độ đào tạo từ ngày 20.3.2021. Ảnh minh hoạ: LDO
Giáo viên tiểu học cần đáp ứng các yêu cầu mới về trình độ đào tạo từ ngày 20.3.2021. Ảnh minh hoạ: LDO
Giáo viên tiểu học cần đáp ứng các yêu cầu mới về trình độ đào tạo từ ngày 20.3.2021. Ảnh minh hoạ: LDO
Lên top