Tiêu chuẩn chức danh giáo viên phổ thông hạng I: Quá tầm và thiếu thực tế

Giờ lên lớp của cô trò trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội).  Ảnh: hải nguyễn
Giờ lên lớp của cô trò trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội). Ảnh: hải nguyễn
Giờ lên lớp của cô trò trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội). Ảnh: hải nguyễn
Lên top