Tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp: Gây khó cho giáo viên vùng cao

Giờ học của thầy và trò điểm trường Tà Tổng, Mường Tè, Lai Châu. Ảnh: Lại Cường
Giờ học của thầy và trò điểm trường Tà Tổng, Mường Tè, Lai Châu. Ảnh: Lại Cường
Giờ học của thầy và trò điểm trường Tà Tổng, Mường Tè, Lai Châu. Ảnh: Lại Cường
Lên top