“Tiêu chí lạ” trong tuyển sinh 2020: Tuyển ngành Kiến trúc không cần thi vẽ

Với ngành Kiến trúc, vẽ được xem là năng khiếu quan trọng, cần phải có ở mỗi người học.  Ảnh: Trường ĐH Văn Lang.
Với ngành Kiến trúc, vẽ được xem là năng khiếu quan trọng, cần phải có ở mỗi người học. Ảnh: Trường ĐH Văn Lang.
Với ngành Kiến trúc, vẽ được xem là năng khiếu quan trọng, cần phải có ở mỗi người học. Ảnh: Trường ĐH Văn Lang.
Lên top