Tiết lộ về học sinh đạt điểm kỷ lục tại cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á

Nguyễn Mạnh Quân và mẹ trong buổi lễ trao giải theo hình thức trực tuyến cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021. Ảnh: Vân Trang
Nguyễn Mạnh Quân và mẹ trong buổi lễ trao giải theo hình thức trực tuyến cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021. Ảnh: Vân Trang
Nguyễn Mạnh Quân và mẹ trong buổi lễ trao giải theo hình thức trực tuyến cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021. Ảnh: Vân Trang
Lên top