Tiết lộ lý do hồ sơ của Bộ trưởng Kim Tiến bị kết luận là “chưa chuẩn xác”

Hồ sơ của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục bị để lại sau khi rà soát chức danh GS, PGS.
Hồ sơ của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục bị để lại sau khi rà soát chức danh GS, PGS.
Hồ sơ của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục bị để lại sau khi rà soát chức danh GS, PGS.
Lên top