Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tiết lộ lý do cô giáo ở Hà Nội đánh học sinh lớp 1 tím người

Trường Tiểu học Kiêu Kỵ, nơi xảy ra sự việc cô giáo dùng thước đánh học sinh vì chậm hiểu bài.
Trường Tiểu học Kiêu Kỵ, nơi xảy ra sự việc cô giáo dùng thước đánh học sinh vì chậm hiểu bài.
Trường Tiểu học Kiêu Kỵ, nơi xảy ra sự việc cô giáo dùng thước đánh học sinh vì chậm hiểu bài.
Lên top