Tiết lộ lí do không tổ chức lễ công bố ứng viên đạt tiêu chuẩn GS, PGS ở cấp nhà nước

Kết quả công nhận chức danh GS, PGs năm 2017. Đồ hoạ: Huyên Nguyễn
Kết quả công nhận chức danh GS, PGs năm 2017. Đồ hoạ: Huyên Nguyễn
Kết quả công nhận chức danh GS, PGs năm 2017. Đồ hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top