Tiết dự giờ trong trường học: Khi giáo viên, học sinh trở thành diễn viên!

Với các giáo viên, những tiết dạy với hàng chục giáo viên dự giờ không còn là chuyện lạ.
Với các giáo viên, những tiết dạy với hàng chục giáo viên dự giờ không còn là chuyện lạ.
Với các giáo viên, những tiết dạy với hàng chục giáo viên dự giờ không còn là chuyện lạ.
Lên top