Tiếp tục hỗ trợ sinh viên thuê trọ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ sinh viên ảnh hưởng của dịch COVID-19 thông qua chương trình “Bầu ơi thương lấy bí cùng” do Báo Lao Động tổ chức. Ảnh: LDO.
Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ sinh viên ảnh hưởng của dịch COVID-19 thông qua chương trình “Bầu ơi thương lấy bí cùng” do Báo Lao Động tổ chức. Ảnh: LDO.
Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ sinh viên ảnh hưởng của dịch COVID-19 thông qua chương trình “Bầu ơi thương lấy bí cùng” do Báo Lao Động tổ chức. Ảnh: LDO.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top