Tiếp tục cho sinh viên nghỉ học phòng dịch COVID-19 đến giữa tháng 3

Hàng loạt trường đại học, cao đẳng tiếp tục cho sinh viên nghỉ thêm từ 1-2 tuần. Ảnh: Hải Nguyễn
Hàng loạt trường đại học, cao đẳng tiếp tục cho sinh viên nghỉ thêm từ 1-2 tuần. Ảnh: Hải Nguyễn
Hàng loạt trường đại học, cao đẳng tiếp tục cho sinh viên nghỉ thêm từ 1-2 tuần. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top