"Tiếp sức người thầy" nơi đảo xa

Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang Nguyễn Thị Minh Giang tặng suất hỗ trợ chương trình "Tiếp sức người thầy" cho giáo viên đang dạy tại xã đảo Lại Sơn.
Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang Nguyễn Thị Minh Giang tặng suất hỗ trợ chương trình "Tiếp sức người thầy" cho giáo viên đang dạy tại xã đảo Lại Sơn.