Tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch COVID

Học sinh nhiều địa phương sẽ tựu trường từ ngày 1.9. Ảnh minh họa: Văn Đức
Học sinh nhiều địa phương sẽ tựu trường từ ngày 1.9. Ảnh minh họa: Văn Đức
Học sinh nhiều địa phương sẽ tựu trường từ ngày 1.9. Ảnh minh họa: Văn Đức
Lên top