Tiếng Anh là môn học bắt buộc trong đào tạo cao đẳng

Theo thông tư, sau khi học xong môn học này, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ bậc 2. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Theo thông tư, sau khi học xong môn học này, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ bậc 2. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Theo thông tư, sau khi học xong môn học này, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ bậc 2. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top