Tiến tới sẽ cho toàn bộ trường đại học tự chủ về tài chính, nhân sự

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT).
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT).
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top