Tiến sĩ "kê" nhầm số luận văn hướng dẫn trong hồ sơ xin xét công nhận PGS

Thời điểm hiện tại, Hội đồng chức danh giáo sư ở cơ sở đang "khởi động" việc bầu chọn ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.
Thời điểm hiện tại, Hội đồng chức danh giáo sư ở cơ sở đang "khởi động" việc bầu chọn ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.
Thời điểm hiện tại, Hội đồng chức danh giáo sư ở cơ sở đang "khởi động" việc bầu chọn ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.
Lên top