"Tiên học lễ, hậu học văn" vẫn phù hợp với mọi thời đại

"Tiên học lễ, hậu học văn" là khẩu hiệu đã có từ nhiều năm trước. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
"Tiên học lễ, hậu học văn" là khẩu hiệu đã có từ nhiều năm trước. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
"Tiên học lễ, hậu học văn" là khẩu hiệu đã có từ nhiều năm trước. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top