Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2020 của cả nước là 98,34%

Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2020 cao hơn năm 2019. Ảnh: Hải Nguyễn
Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2020 cao hơn năm 2019. Ảnh: Hải Nguyễn
Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2020 cao hơn năm 2019. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top