Tỉ lệ đăng ký thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM tăng vọt

Kỳ thi Đánh giá Năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM được tổ chức đợt 1 vào ngày 31.5. Ảnh chụp: Huyên Nguyễn
Kỳ thi Đánh giá Năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM được tổ chức đợt 1 vào ngày 31.5. Ảnh chụp: Huyên Nguyễn
Kỳ thi Đánh giá Năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM được tổ chức đợt 1 vào ngày 31.5. Ảnh chụp: Huyên Nguyễn
Lên top