Tỉ lệ chọi vào lớp 10 trường THPT nào cao nhất tại Hà Nội?

Hà Nội công khai chỉ tiêu, số lượng thí sinh dự tuyển vào các trường THPT. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hà Nội công khai chỉ tiêu, số lượng thí sinh dự tuyển vào các trường THPT. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hà Nội công khai chỉ tiêu, số lượng thí sinh dự tuyển vào các trường THPT. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top